Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Παιδική κατασκήνωση της Αγίας Παρασκευής στο Στόμιο 2014ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δήμος Αγιάς

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την θερινή περίοδο έτους 2014 θα λειτουργήσει στο Στόμιο η παιδική κατασκήνωση της Αγίας Παρασκευής στην οποία θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 6 – 16 ετών.
Η κατασκήνωση βρίσκεται στην παραλία του Στομίου. Όπως κάθε χρόνο, θα φιλοξενηθούν τα παιδιά και ηλικιωμένοι που θα κάνουν σχετική αίτηση στο Δημαρχείο της Αγιάς μέχρι 30 Ιουνίου


 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 29/7/2014 – 8/8/2014

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 9/8/2014 – 19/8/2014

Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 20/8/2014 – 30/8/2014

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:


-Αίτηση του γονέα η κηδεμόνα προς το Δήμο στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού.

- Υπευθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεική, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι κατάσταση ένδειας).

- Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά ή με Φαξ 2494023783 στο Δημαρχείο Αγιάς από την Τρίτη 17/6 έως την Δευτέρα 30/6


ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 31/8/2014 – 10/9/2014Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 11/9/2014 – 21/9/2014


Για την εγγραφή των ηλικιωμένων ατόμων απαιτείται:

- Αίτηση του ατόμου στο Δήμο

- Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος

- Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά ή συλλογικά μέσω των ΚΑΠΗ που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος από την Τρίτη 17/6 έως την Δευτέρα 30/6.

Το ποσό συμμετοχής καθορίζεται στο «30,00» ευρώ για τους κατασκηνωτές (παιδιά – ηλικιωμένοι). Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών καθώς και των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή.

Ο κατασκηνωτής εφόσον επιλεγεί θα καταθέσει το ποσό συμμετοχής του και στη συνέχει οι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν το διπλότυπο της απόδειξης κατάθεσης της Τράπεζας στον Διαχειριστή της κατασκήνωση με την άφιξή τους σ’ αυτή.

Ο Δήμος Αγιάς για τη λειτουργία της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου διαθέτει λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς «ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» GR 8401712490006249030020855


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2494350121 Καρανίκα Σοφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου